Topinojalla syynätään polttokelpoista jätettä

25. maaliskuuta 2015 8:15

4 0

Turun seudun jätehuolto selvittää polttokelpoisen jätteen koostumusta kuluvalla viikolla Topinojan jätekeskuksessa.

Tutkimuksessa kartoitetaan lajittelun kehittymistä ja testataan onko jäteaines valtakunnallisen jätteen koostumusohjeistuksen mukaista.

Jätekeskukseen pystytetyssä tutkimusteltassa lajitellaan käsin polttokelpoista jätettä 38 eri jätejakeeseen. Tutkimuksessa on mukana normaaleilla reiteillä kerättyjä jätekuormia taloyhtiöistä sekä omakotitaloista taajamissa ja haja-asutusalueella.

Edellisen kerran jätettä tutkittiin huhtikuussa 2012. Silloin polttokelpoinen jäte oli hyvin lajiteltua, eikä esimerkiksi vaarallisia jätteitä ollut näytteissä. Kierrätyskelpoista materiaalia näytteistä löytyi jonkin verran.

Koostumustutkimus on osa Tekesin rahoittamaa ARVI-hanketta, jonka yhtenä tavoitteena on parantaa jätetutkimusten valtakunnallista vertailtavuutta.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tehtävänä opinnäytetyönä. Lajittelutyötä vastaavat Turun AMK:n kestävän kehityksen ja ympäristöteknologian opiskelijat.

Lähde: ts.fi

Luokan sivu

Loading...