”Suomen Pankin tuloksen voidaan arvioida pienenevän lähivuosina"

25. maaliskuuta 2015 9:50

4 0

”Suomen Pankin tuloksen voidaan arvioida pienenevän lähivuosina"

Pankkivaltuusto on vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen viime vuodelta.

”EKP tulee pitämään rahapolitiikan kasvua tukevana ja korot matalina pidemmän aikaa. Alhaiset korot ovat vaikuttaneet ja tulevat vaikuttamaan keskuspankin tulosta heikentävästi”, Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen sanoo tiedotteessa.

Pankki tulouttaa valtiolle tänä vuonna 137,5 miljoonaa euroa. Se on huomattavasti vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin Suomen Pankki tuloutti valtiolle 180 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos varausten jälkeen oli 150 miljoonaa euroa (2013: 239 miljoonaa euroa). Pankki kartutti yleisvarausta nettomääräisesti 50 miljoonalla eurolla (2013: 50 miljoonaa euroa). Tällä ja muilla taseen varauksilla varaudutaan valuuttakurssi-, korko- ja luottoriskeihin sekä varmistetaan pankin toimintakyky kaikissa oloissa.

Riskien kattamista varten tehtyjä varauksia on yhteensä 3 548 miljoonaa euroa (2013: 3 323 miljoonaa euroa).

”Suomen Pankki pitää yllä riittäviä puskureita pankin toiminnan varmistamiseksi ja pyrkii samalla voitonjakoon valtiolle, vaikka pankin tuloksen voidaan arvioida pienenevän lähivuosina”, johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen sanoo.

Suomen Pankin tuotot tulevat suurimmaksi osaksi setelistön ja rahapolitiikan erien korkotuotoista sekä valuuttavarannon ja muun oman rahoitusvarallisuuden sijoitustuotoista. Viime vuoden korkokate oli 317 miljoonaa euroa (2013: 542 miljoonaa euroa). Korkotuotot vähenivät matalan korkotason ja arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman (ns. SMP-ohjelma) erääntymisten vuoksi.

Pankki kattaa tuotoilla toimintansa kulut ja varaukset. Toimintakulut ilman setelihankintoja ja poikkeuksellista eläkerahaston palautusta olivat 89 miljoonaa euroa (2013: 89 miljoonaa euroa).

Myös Finanssivalvonnan kulut ja valvontamaksutuotot sisältyvät toimintakuluihin ja muihin tuottoihin. Toimintakuluihin sisältyvät henkilöstökulut olivat 50,4 miljoonaa euroa, josta Suomen Pankin osuus oli 33,6 miljoonaa euroa (2013: 33,7 miljoonaa euroa) ja Finanssivalvonnan osuus 16,8 miljoonaa euroa (2013: 18 miljoonaa euroa).

Lähde: talouselama.fi

Luokan sivu

Loading...