Pudotusta jo 15% - EU:n ja Venäjän isoa nokittelua kustantaa pieni joukko suomalaisia

16. syyskuuta 2014 11:28

28 0

Pudotusta jo 15% - EU:n ja Venäjän isoa nokittelua kustantaa pieni joukko suomalaisia

MTK:n maitovaliokunta esitti maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpolle (kok) syvän huolensa suomalaisten maidontuottajien ja koko maitosektorin tilanteesta Suomessa. Markkinoiden kriisiytyminen Venäjän asettaman maitotuotteiden tuontikiellon seurauksena on kärjistänyt maitosektorin vaikeaa tilannetta entisestään. Maitovaliokunta kävi tapaamassa Orpoa tiistaina.

Maitovaliokunta muistuttaa, että Venäjän asettamat pakotteet vaikuttavat erityisesti suomalaiseen maitosektoriin ja suomalaisiin maidontuottajiin. "Lopullisia vaikutuksia on mahdoton arvioida, mutta jo tässä vaiheessa on selvää, että ne tulevat olemaan huomattavat erityisesti nyt, kun kiintiöjärjestelmän poistuminen ja kasvava tuotanto EU:ssa voimistavat sen vaikutusta. Koska kyse on täysin poliittisesta toimesta, on väärin, että seuraukset maksaa vain pieni maidontuottajien joukko", valiokunta toteaa.

Kansallisessa lisäbudjetissa on varattu noin 20 miljoonan euron määräraha Venäjän asettamien pakotteiden seurausten lieventämiseen. Maitovaliokunta katsoo, että maitosektorille tuleva osuus tulisi jakaa kaikille maidontuottajille koko maassa samansuuruisena litratukena.

Lisäksi Maitovaliokunta edellyttää, että myös EU:n tasolla ryhdytään nopeisiin toimiin suoraan tuottajille kohdistuvan kriisiavun saamiseksi vientikiellosta eniten kärsineille alueille. Maitovaliokunta toivoo, että Suomi olisi aloitteellinen EU-alueen määränhallintamekanismin rakentamisessa.

Nykyinen maidon tuotantotuki muuttuu CAP-tukeen kuuluvaksi lypsylehmäpalkkioksi ja kuukausittainen tukimaksatus loppuu. Vuonna 2015 tuki maksetaan kahdessa erässä, joista ensimmäinen erä maksetaan syksyllä 2015 ja toinen erä vasta vuoden 2016 puolella.

Tällä hetkellä - kun maidon tuottajahinta on laskenut noin 15 prosenttia ja normaalisti keväällä maksettavaa jälkitiliä tuskin pystytään maksamaan - tukikatkoksella on erittäin vakavia vaikutuksia tilojen kassavirtaan. Maitovaliokunta on erittäin huolissaan tilojen maksuvalmiuden säilymisestä.

Maitovaliokunta vaatii, että A- ja B-tukialueille maksettavan lypsylehmäpalkkion maksatusaikataulu määritetään siten, että mahdollisimman suuri osa tuesta maksetaan ainakin ensimmäisenä vuonna ennakkona jo huhti-toukokuussa. Maitovaliokunta pyytää hallintoa selvittämään ja ottamaan käyttöön myös tilojen kustannuksia alentavia toimia, joilla tuottajien asemaa voidaan helpottaa.

Lähde: talouselama.fi

Luokan sivu

Loading...