Asiantuntija: Venäjä hallitsee arvaamattomuudellaan Ukraina-kriisiä

16. syyskuuta 2014 14:38

40 0

Asiantuntija: Venäjä hallitsee arvaamattomuudellaan Ukraina-kriisiä

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi uskoo, että tämä on ollut Venäjän tarkoituskin.

Pynnöniemi pitää mahdollisena, että Venäjä kokeilee kriisin aikana jatkuvasti eri vaihtoehtoja.

– Se jättää tarkoituksellisesti avoimeksi paljon ovia, mistä kulkea ja sitä kautta se pystyy hallitsemaan kriisin kenttää eri tavalla kuin EU:n tapainen toimija. EU:ssa pitää käydä hyvin monimutkaisia neuvotteluja eri osapuolten kesken siitä, miten seuraavaksi toimitaan. Venäjän poliittisessa todellisuudessa tällaista prosessia ei samaan tapaan käydä, Pynnöniemi muistuttaa.

Tutkija näkee Ukrainan kriisin ennen kaikkea seurauksena useista eri ongelmista ja prosesseista, jotka ovat jääneet ratkaisematta niin EU ja Venäjän kuin Venäjän ja Yhdysvaltainkin välillä.

Yhtenä merkittävänä ongelmana Pynnöniemi näkee Euroopan ja Venäjän välisen poliittisen dialogin epäonnistumisen.

– Jo pitkän aikaa on näyttänyt siltä, että se sanasto, jolla dialogia käydään, on eriytynyt ja eriytymässä koko ajan yhä enemmän. Näin ollen ei oikeastaan päästä keskustelemaan EU:n ja Venäjän välisestä strategisesta kumppanuudesta, kun molemmat tarkoittavat eri asioita, pohtii Pynnöniemi.

Ukrainan kriisi on tuonut vahvasti myös esiin Venäjän ja Yhdysvaltain heikentyneet suhteet.

– Yhdysvaltain ja Venäjän suhteiden välillä keskiössä on turvallisuuspolitiikka, esimerkkinä muun muassa ohjuspuolustusjärjestelmä. Vaikuttaa siltä, että osapuolilta ei löydy sanastoa tai keinoja, joilla ratkaisusta keskusteltaisiin.

Pynnönniemi kertoi näkemuksistään Valtapiirien Eurooppa -keskustelupaneelissa Helsingin yliopistolla.

Lähde: mtv.fi

Luokan sivu

Loading...