Apulaiskaupunginjohtaja tutkisi Yli-Iin pohjavesialueita tarkemmin

16. syyskuuta 2014 9:31

38 0

Apulaiskaupunginjohtaja tutkisi Yli-Iin pohjavesialueita tarkemmin

Oulun kaupunginhallitus ei vielä maanantai-iltana pystynyt tekemään esitystään Oulun kaupungin vedenhankinnan varmistamiseksi, vaan jätti asian likoamaan viikoksi.

Viikkoa aiemmin kaupunginhallitus oli saanut runsaan tunnin mittaisen tietopaketin tuoreimmista selvityksistä ja vaihtoehdoista.

Apulaiskaupunginjohtaja Matti Matinheikki esitti, että Oulun vedenhankinnan varmistamiseen valitaan Viinivaaran alue eli vaihtoehto 1.

Lisäksi Matinheikki esitti, että hankkeen edetessä tutkitaan myös Yli-Iin pohjavesialueet, kun Oulun kaupungin talous sallii nämä lisätutkimukset.

Ratkaisun siitä, miten oululaisten vedenhankinta varmistetaan, tekee kaupunginvaltuusto.

Matinheikin esitys oli sama kuin liikelaitosten johtokunnassa tappiolle jäänyt Juha Sileniuksen (sd.) päätösehdotus.

Oulun kantakaupungin vedenhankinta perustuu Oulujoesta otettavaan raakaveteen.

Maa- ja metsätalousministeriö sekä Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus ovat eri yhteyksissä vaatineet, että Oulun pitää varmistaa lähitulevaisuudessa vedenhankintansa kahdesta eri lähteestä.

Kaupungin pitää esittää ratkaisu ja aikataulu vedenhankinnan varmistamiseksi.

Oulu kuuluu heikoimpaan varmuusluokkaan III. Se merkitsee sitä, että kriisitilanteessa oululaiselle pystytään turvaamaan tankkiautojakeluna vain 13 litraa vettä vuorokaudessa.

Ehdotetut vesiratkaisut nostaisivat Oulun varmuusluokka II:een, jolloin vettä olisi tarjolla 50–120 litraa.

Varmuusluokan nosto edellyttää vähintäänkin 11 000 kuution vuorokautista vesimäärää jostakin muusta vesilähteestä kuin Oulujoki.

Viimeisimmässä vaiheessa Oulun yliopisto toteutti helmi–elokuussa Oulun vedenhankinnan monitavoitearvioinnin omalla rahoituksellaan.

Arvioinnissa verrattiin Viinivaaran, Yli-Iin harjujakson, Oulun lähellä sijaitsevien pohjavesialueiden (hajautettu malli) ja Iijoen pintaveden soveltuvuutta Oulujoen veden rinnalle.

Lähde: kaleva.fi

Luokan sivu

Loading...