Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Noin joka toisella äidillä raskausdiabeteksen riskitekijöitä

14. marraskuuta 2017 17:30
31 0
Noin joka toisella äidillä raskausdiabeteksen riskitekijöitä

Raskausajan diabeteksen jälkeen äidillä ja lapsella on suurentunut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen.

Raskausajan jälkeen äidillä on suurentunut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen.

Raskausdiabeteksen sairastaneista jopa 70 prosenttia sairastuu tyypin 2 diabetekseen synnytystä seuraavan vuosikymmenen aikana.

Raskausdiabeteksen sairastaneiden äitien lapset sairastuvat muita useammin diabetekseen.

Raskausdiabetekselle otolliset olosuhteet syntyvät, kun raskaushormonien määrä veressä lisääntyy odotusaikana. Samalla kasvaa myös kehon rasvamäärä.

Hormonien määrän ja rasvamäärän kasvaessa insuliinin teho alkaa heiketä nimenomaan toisen raskauskolmanneksen aikana. Syntyy insuliiniresistenssiä.

Jos keho ei tuota insuliinia kasvaneen tarpeen mukaisesti, veren sokeripitoisuus nousee.

On tärkeää, että raskausdiabeksen sairastaneen äidin verensokeria seurataan myös raskauden jälkeen.

Hämäävää voi olla se, että tyypin 2 diabeteksen oireet voivat äidillä olla raskauden jälkeen hyvin lieviä. Näin niitä ei osata yhdistää sairauteen.

Kuitenkin mitä varhaisemmassa vaiheessa kohonneet verensokerit havaitaan, sitä helpommin diabetes on ehkäistävissä ja hoidettavissa.

Raskausdiabetekselle altistavia tekijöitä ovat muun muassa liikapaino, suvussa esiintynyt taipumus diabetekseen ja aiempi raskausdiabetes.

Riski kasvaa myös silloin, jos äidillä on aiemmassa synnytyksessä ollut yli 4,5-kiloinen lapsi tai jos äiti on yli 40-vuotias.

Myös munasarjojen monirakkulaoireyhtymä (PCO) ja sokeri aamuvirtsassa lisäävät raskausajan diabeteksen riskiä.

Noin puolella raskaana olevista naisista Suomessa on raskausdiabeteksen riskitekijöitä.

Vaikka diabeteksen perinnölliseen sairastumisalttiuteen ei voi vaikuttaa, liikunta, terveelliset ruokatottumukset ja normaalipainoon pyrkiminen ehkäisevät ja pienentävät olennaisesti tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskiä tai siirtävät sairastumista myöhemmäksi.

Lähde: iltalehti.fi

Jaa sosiaalisiin verkostoihin:

Kommentit - 0